РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ВИКТОЗА

БАЙЕТА

БАЙДЕРОН

VICTOZA, BAYETA, BAYDEREON

Victoza® (Liraglutide) е първият и единствен човешки GLP-1 аналог, който е с 97% хомоложност към ендогенния GLP-1, който се секретираот L-клетките на тънките черва и колона7,8,9. Инкретиновите хормони са отговорни за 50-70% от инсулиновата секреция след перорален прием на глюкоза10. Нивото на GLP-1 при пациенти със захарен диабет тип 2 е патологично понижено11. Victoza®осигурява фармакологични нива на GLP-1, които се достигат само при инжектиране7,13. Модификацията в молекулата на нативния GLP-1 при Victoza® обуславя неговата резистентност към действието на DPP-4 ензима, който инактивира GLP-1 хормона. Ендогенният GLP-1 има плазмен полуживот 2 минути. Плазменият полуживот наVictoza® е 13 часа след подкожно инжектиране, което осигурява високи фармакологични нива на Victoza® за 24 часа. Това дава възможност Victoza® да се прилага веднъж дневно. Подобно на ендогенния GLP-1, Victoza® стимулира секрецията на инсулин и потиска секрецията на глюкагон, като тези ефекти са глюкозо-зависими. Това води до значимо и продължително намаляване на HbA1c, кръвната захар на гладно и постпрандиалната кръвна захар16-22. Добавянето наVictoza®към метформин води до значимо намаляване на нивото на HbA1c с 1,3% само за 26 седмици без риск от хипогликемия14. При подгрупа пациенти с начални стойности на HbA1c над 9,5%, добавянето на Victoza® води до средно намаляване на HbA1c с 2,74%15.

Други допълнителни благоприятни ефекти на Victoza® са значимото намаляване на телесното тегло и сигнификантното редуциране на систолното кръвно налягане.Загубата на тегло е предимно за сметка на висцералната мастна тъкан и се увеличава с увеличаването на изходния BMI16-21,23,24. Намаляването на телесното тегло дори с 4,5 кг за 2 години при пациенти с наднормено телесно тегло се асоциира със сигнификантно подобряване на гликемичния контрол и редукция на систолното кръвно налягане25.Понижаването на систолното кръвно налягане с 5,6 mmHg води до намаляване на риска от смърт поради сърдечно-съдови болести с 18%26.

Благоприятните ефекти на Victoza®по отношение на гликемичния контрол, телесното тегло, систолното кръвно налягане и β–клетъчната функция16-21, дават възможност да бъдат атакувани и коригирани редица рискови фактори при пациенти със захарен диабет тип 2.

Кога да приложим Victoza®?

ADA и EASD препоръчват GLP-1 агонистите като ранна терапевтична възможност при пациенти, които не са достигнали таргетните цели за добър гликемичен контрол на фона на метформин3.

Проучване, представено на конгреса на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Лисабон показва, че значително по-голям брой пациенти достигат таргетните стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c < 7%) при ранно включване на Victoza® в лечението на захарен диабет тип 2 – при пациенти с недостатъчен гликемичен контрол, въпреки прилаганата монотерапия с максимално поносимата доза метформин28.

Изводът е, че ранното прилагане на Victoza® води до повече клинични ползи и по-голямо подобрение на бета-клетъчната функция, в сравнение с прилагането на Victoza® в по-прогресирал стадий на захарния диабет.

VICTOZA, BAYETA, BAYDEREON

При хората с диабет тип 2, висока кръвна захар (глюкоза) е голям проблем. След хранене, нивото на кръвната захар се повиши, често твърде висока. BYETTA забавя скоростта, с която глюкозата навлиза в кръвообращението. BYETTA сигнализира на панкреаса да вземе правилното количество инсулин в точното време, за да помогне на кръвната захар да остане по-близо до нормалното ниво. След като нивото на кръвната захар спре да се повишава, BYETTA сигнализиране на панкреаса да спре да произвежда инсулин. Този ефект помага на тялото да се избегне ниска кръвна захар, твърде (наречен хипогликемия). В резултат на това BYETTA може да помогне за намаляване на вашите високи нива на кръвната захар през целия ден. И това може да означава по-добър контрол, който може да бъде един от ключовите фактори за подпомагане справите с диабета. BYETTA не е инсулин и не трябва да се приема вместо инсулин. BYETTA действително помага на тялото да повече от собствения си инсулин. Когато се използва с диета и тренировъчна програма, BYETTA може да ви помогне да поддържате кръвната захар под контрол.
BYETTA не е инсулин и не трябва да се приема вместо инсулин. BYETTA може да се използва с Lantus ® (инсулин гларжин), което е дългодействащ инсулин, но не трябва да се приема с кратко-и / или бързодействащ инсулин. BYETTA не е за хора с диабет тип 1 или хора с диабетна кетоацидоза.
Сериозни нежелани реакции може да се случи при хора, които приемат BYETTA, включително възпаление на панкреаса (панкреатит), които могат да бъдат тежки и да доведат до смърт. Преди да вземе BYETTA, кажете на вашия доставчик на здравни грижи, ако сте имали панкреатит, камъни в жлъчния мехур си (камъни в жлъчката), анамнеза за алкохолизъм, или високи нива на триглицериди в кръвта. Обадете се на вашия доставчик на здравни грижи веднага, ако имате болка в областта на стомаха (корема), че е тежка, и няма да си отиде. Болката може да се случи с или без повръщане и може да се почувства като се започне от корема се разпространи до гърба.
Рискът за получаване на ниска кръвна захар е по-висок, ако приемате BYETTA с друго лекарство, което може да доведе до ниски нива на кръвната захар, като сулфонилурея или инсулин. Дозата на сулфонилурея или инсулин лекарство може да се наложи да бъде намалена, докато използвате BYETTA.
BYETTA не трябва да се прилага при хора, които имат сериозни проблеми с бъбреците и трябва да се използва с повишено внимание при хора, които са имали бъбречна трансплантация. BYETTA може да доведе до нови или по-лоши проблеми с бъбречната функция, включително бъбречна недостатъчност.
Преди да използвате BYETTA, кажете на вашия доставчик на здравни грижи, ако имате сериозни проблеми със стомаха, като забавя изпразването на стомаха (гастропареза) или проблеми със смилането на храната.
Не използвайте BYETTA ако сте имали алергична реакция към екзенатид или към някоя от останалите съставки на BYETTA. Тежките алергични реакции може да се случи с BYETTA. Спрете приема на BYETTA и да повикат медицинска помощ веднага.
Кажете на Вашия доставчик на здравни услуги, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не е известно дали BYETTA няма да навреди на нероденото бебе. Говорете с вашия лекар, първо, ако кърмите или планирате да кърмите.
Най-честите нежелани реакции при BYETTA включват гадене, повръщане, диария, чувство за нервност, виене на свят, главоболие, стомашна киселина, запек, и слабост. Гадене най-често се случва, когато за първи път започвате BYETTA, но може да стане по-малко с течение на времето.
Това не са всички нежелани реакции с BYETTA. Говорете с лекаря си за всяка нежелана реакция, която ви притеснява, или че не си отиде.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg