РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ВИДОВЕ ИНСУЛИ

ТРАДИЦИОННИ, КОНВЕКЦИОНАЛНИ, СТАРИ

АНАЛОГОВИ, НОВИ ИНСУЛИНИ


 • Начало на действие: 30 до 60 минути.
 • Връх на действие: 2,5 до 5 часа.
 • Продължителност на действие: от 6 до 8 часа

 • Начало на действие: 2 до 4 часа
 • Връх на действие: 4 до 10 часа
 • Продължителност на действие: 10 до 16 часа
 • Начало на действие: 10 до 15 минути
 • Връх на действие: 30 до 60 минути
 • Продължителност на действие: 2 до 4 часа
 • Начало на действие: 1 час
 • Връх на действие: без пик на действие
 • Продължителност на действие: 21 до 26 часа
болусни/бързодействащи                  базални/бавни/NPH 
ACTRAPID                                                 INSULATARD
HUMULIN R/S/                                           HUMULIN N
INSUMAN RAPID                                      INSUMAN BASAL 
болусни/бързодействащи                базални/бавни
NOVORAPID/NOVOLIN                          LEVEMIR
HUMALOG/NOVOLOG                           HUMULIN l
APIDRA/GLOLISINE                               LANTUS/GLARGINE

ТРАДИЦИОННИ СМЕСИ

АНАЛОГОВИ СМЕСИ

NPH 50%/болус 50%: Mixtard 50;

NPH 70%/ болус 30%: Mixtard 30;

NPH 90%/ болус 10%: Mixtard 10

NPH 80%/ болус 20%: Mixtard 20

NPH 60%/ болус 40%: Mixtard 40

NOVOLIN L, (Lente Insulin)

Insuman Comb 50

Humulin M3.M2,M5
BI-NPH-aspart 70/30:

NovoMix 30

HumaMix /lispro - микс/

NPH-aspart 70/30:

NovoMix 30

HumaMix /lispro - микс/

HUMALOG 50/50;75/25;70/30В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg