РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска асоциация за закрила на пациентите    
http://www.patient.bg 

http://www.fbpf.org

 http://www.czpz.org

http://www.kzzbg.eu

Членове на НСИХУ към МС                                             
http:/www./npobg.frde.org
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg