РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ДИАБЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

www.badiabet.com - Българска асоциациа "ДИАБЕТ"

http://www.children-diabetes.org Национална асоциация за деца с диабет

http://www.idf.org - Международна диабетна асоциац

http://www.easd.org - Европейска диабетна асоциация

http://jdrf.org - Международен фонд за изследване на диабет - тип 1

http://www.diabetes.org.ru - Руска диабетна асоциация

http://www.diabetes.org - Американска диабетна асоциация

http://www.diabetes.org.uk - Британска диабетна асоциацияВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА ЧЛЕНУВА В БА ДИАБЕТ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШЕ КАТО ЧЛЕН В НЯКОЕ ОТ МЕСТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БА ДИАБЕТ

Списък на диабетните дружества - членове БАД

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
Централен офис – ГР. СОФИЯ  

ОБЛАСТ СОФИЯ - ГРАД 

Ж.К. "БАНИШОРА"

УЛ. ”ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН” БЛ.20

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАД:

СВЕТЛА  ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА

Тел.: 029310779, Факс: 028326175

Е-mail:  badiabet@abv.bg

Сайт:  http://www.badiabet.com/

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ВАРНА

 

ГР. ВАРНА

ОБЛАСТ ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

УЛ.”ДУБРОВНИК” №4, ВХ.2

КООРДИНАТОР: ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ ГАНЧЕВ

тел.: 0899 190004;   0898255112
E-mail: bad_varna@abv.bg

 

 

гр.Варна

област Варна

община Варна

ул.” Дубровник „ № 4,вх.2

Председател: Доц.Мария Николова Брусева

тел.: 0897805502

E- mail: mariya.bruseva@gmail.com

Сайт:  www.vndiab.sytes.net

 

гр.Разград- п.к. 7200

област Разград

Община Разград

ул. „ Мраморно море” №3

Предеседател: Алие Абдула Мустафа
  

гр. Шумен – п.к. 9700

Област Шумен

Община Шумен

ул.,,Тракия’’№8

Председател: Милка Петкова Станева

тел.: 054/832201

 

гр. Шумен – п.к. 9700

Област Шумен

Община Шумен

ул.”Янко Сакъзов”№11

Диабетно дружество „Вяра”

Димитър Станков  Симеонов

Тел.: 054/875139

 

гр. Шумен –п.к. 9700

Област Шумен

Община Шумен

ул.”Велики Преслав”№10,ап.1

Председател: д-р Стефан Иванов

тел.: 054/833055

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ВИДИН


ГР.ВИДИН   - П.К.3700

ОБЛАСТ ВИДИН

ОБЩИНА ВИДИН

ПЛ.”БДИНЦИ” №1

КООРДИНАТОР: ВИОЛЕТА ТОМОВА  ХРИСТОВА

Тел.: 0946/601123

E-mail: diab_vidin@abv.bg

  

гр.Видин 3700

област Видин

община Видин

пл.”Бдинци „ № 1

Председател: Виолета Томова Христова

тел. 0887671595

E- mail: diab_vidin@abv.bg

 

гр. Ново село п.к. 3784

област Видин

община Ново село

ул.” „ №

Председател: Гинка Ставрева Иванова

тел. 0879830269, 0876612969 и 088082693

 обедининено дружество включващо

с.Новосело79 члена, 

с. Флорентин 39 члена,

 с. Неговановци 17члена

с. Винарово 38члена 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
МЕЗДРА

ГР.МЕЗДРА    П.К.3100

ОБЛАСТ ВРАЦА

ОБЩИНА МЕЗДРА

УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”№2

КООРДИНАТОР: СВЕТЛА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА

Тел.: 0893624142

E-mail: diabetikamz@abv.bg

 

гр. Мездра

област Враца

община Мездра

ул.” Иван Вазов” № 2

Председател: Светла Илиева Алексиева

тел.: 0893624142

E- mail: diabetikamz@abv.bg

 

с.Зверино

област Враца

община  Мездра

Председател: Марияна Гаврилова Луканова

тел.: 0882487869

 

с.Осиковица

област София - област

община Правец

Председател: Мая Николова Илива

тел.:

 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
МОНТАНА


ГР. МОНТАНА     П.К. 3400

ОБЛАСТ МОНТАНА

ОБЩИНА МОНТАНА

УЛ.”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №6, ЕТ.6,СТ.605

КООРДИНАТОР: МЛАДЕНКА АНДРЕЕВА АНТОНОВА

Тел.: 096/300004

E-mail: badmontana1@gmail.com

 

гр.Монтана п.к.3400

Област Монтана

Община Монтана

ул.”Ал.Стамболийски” №6, ет.6, ст.605

Председател: Тодор Иванова Тодоров

тел.: 0895507338

E- mail: montana.kzd@kzd.bg

 

гр. Берковица п.к. 3500

Област Монтана

Община Берковица

ж.к.”Зарянци”, бл.29, ет.4, ап.14

Председател: Валентина Младенова Брънкина

тел.: 0886260125

E- mail: v_brankina@mail.bg

 

с.Боровци п.к.3528

Област Монтана

Община

Председател: Иванка Найденова Цветкова

тел.: 0878735968


гр.Вършец- п.к.3540

Област Монтана

Община Вършец

ул.”Водопада”№18

Председател:Геновева Тодорова Александрова

тел. 08888164681 


 

с.Копиловци п.к.

Област Монтана

Община Георги Дамяново

Председател: Снежана Петкова Ценова

тел.: 0887624640

 

гр. Лом п.к. 3600

област Монтана

община Лом

ул.”Кирил Петров „ № 7

Председател:

тел. 0889138003

E- mail:

 

с.Мърчево п.к.3443

област Монтана

община Бойчиновци

Председател: Параскева Първанова

тел.0884534454

 

с.Превала п.к.3457

Област Монтана

Община

Председател: Анатоли Боянова Найденов

тел.: 0878936339

 

гр.Чипровци п.к.

област Монтана

община Чипровци

ул.”проф.д-р Тко Андреев”№13

Председател: Сийка Михалкова Горгиева

тел.

 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР    
ПЛЕВЕН

  

ГР.ПЛЕВЕН   П.К 5800

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №1,ЕТ.11,К-Т13

КООРДИНАТОР: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА

Тел.: 064/819060

E-mail: bad.pleven@gmail.com

 

гр. Плевен п.к.5800

област Плевен

община Плевен

ул.” Васил Левски„ №1, ет.11,к-т.13

Председател: Мариана Цанкова Пироева

тел.: 0884190630

E- mail: diabetmpiroeva@abv.bg

 

гр. Белене - п.к. 5930

Област Плевен

Община Белене

ул.”Украуна” №1

Маргарита Боянова Атанасова

тел.: 0886704188

 

гр. Велико Търново п.к. 5000

Област В.Търново

Община В.Търново

ул. „Мария Габровска” 4, вх.А, ап.24

Ваня Симеонова Петкова

тел.: 0898931901

 

 гр. Дебелец   п.к 5030

Област В.Търново

Община В.Търново

ул.”Никола Ангъски” №2

Председател: Минка Николова Брунова

тел.: 06117 2390

 

гр. Долни Дъбник п.к 5870

Област Плевен

Община Долни Дъбник

ул.”Ракитин” №7

Председател: Тонка Симеонова Йорданова

тел.: 0651 42266

 

гр.Искър  п.к.5868

област Плевен

общинаИскър

ул.”Ал. Стамболийски „ № 27

Председател: Шинка Венкова Паковска

тел.: 06516/2913, 0888181571

 
гр.Кнежа- п.к. 5835

Област Плевен

Община Кнежа

ул.”Марин Боев”№18

Председател: Маргарита Василева Колева

тел: 0899970195

 

гр. Луковит п.к. 5770

Област Ловеч

Община Луковит

ул.”Общинска” №3

Георги Илиев Стефанов

тел.: 0878611858


гр.Ловеч-  п.к.5500

Област Ловеч

Община Ловеч

ж.к. Младост бл.318, вх.В, ет.2

Председател: Галя Петрова Вълчева

тел. 0887951719

 

гр. Никопол п.к 5940

Област Плевен

Община  Никопол

ул.”Александър Стамболийски” №27

Председател: д-р Светла Кочева

тел.: 065/ 41 30 82

 

гр. Павликени п.к 5200

Област В.Търново

Община Павликени

ул.Алекасандър Стамболийски № 40

Марийка Петрова Гатева

тел.: 0610 52305

 

гр.Троян п.к. 5600

Област Ловеч

Община Троян

ул.”Асен и Петър” №15

д-во”Диабетика”

Маргарита Минкова Шайтанова

тел.: 0670 541 57

 

гр. Червен бряг п.к.5980

Област Плевен

Община Ч.бряг

ул.” Тома Петков”  №2

Председател:

Васил Иванов Стоянов

тел.: 0877661518

 


РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СЕПТЕМВРИ

 

ГР.СЕПТЕМВРИ П.К.4490

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”80

КООРДИНАТОР: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

Тел.: 0878933101

E-mail: sem4ino@abv.bg;

 

гр. Септември п.к 4490

Област пазарджик

Община Септември

Председател: Александър Георгиев Василев

бул.”България” №80

тел.: 0878933101,0893624148

E-mail: sem4ino@abv.bg;

 

гр. Асеновград п.к. 4230

Област Пловдив

Община Асеновград

ул. „Клокотница” №19

Председател: Желю Асенов Пергелов

тел.: 0896243533, 0331/26062

 

с.Барутин

област Смолян

община Доспат

Председател: Севда Достинова Камберова

тел.: 0878321559

 

гр. Белово п.к. 4470

Област Пазарджик

Община Белово

ул.”Орфей” № 4

Председател: Красимира Попова

тел.: 0888608752; 03581/2160

E- mail.: krasimira_po@abv.bg

 

гр. Брацигово п.к.4579

Област

Община

ул.”Д.Дименов”№19

Председател: Анастасия Иванова Клянчева

тел.: 0889777932

E- mail:

 

с.Бръщен п.к.4821

област Смолян

община Доспат

Председател:

Златка Пелтекова

 

с.Варвара

Област Пазарджик

Община Септември

Ул.”Трета”№13

Председател: Стойчо Стоянов Палазов

тел.: 0889602075

 

с.Ветрен п.к.4480

област Пазарджик

община Септември

Председател: Ленчо Бурзов

 

с.Виноградец

Област Пазарджик

Община Септември

Председател: Васил Методиев Чобалигов

тел.:  0894795295

 

гр.Доспат п.к. 4831

Област Смолян

Община Доспат

ул.”Любен Каравелов” №1

Председател: Халил Идризов Пържанов

тел.: 0897942833

 

с.Звъничево

Област Пазарджик

Община

ул.”Осма” №15

Председател: Николина Асенова Стефанова

тел.: 0878881856

 

с.Змеица п.к. 4834

област Смолян

община Доспат

Председател: Вергил Манов Шотаров

 

 

гр. Костенец п.к. 2030

Област София,
Община Костенец

ул.”Стефан Караджа” №3

Председател: Цветанка Николова Димова

тел.: 0896428269, 07142/2177

е-поща: moonsteerbg@gmail.com

сайт: www.zdravets-kostenets.eu

 

с.Костенец

Област София

Община Костенец, С.Костенец

ул.Езерище 16

д-во "Зелен здравец"

Председател: Лиляна Иванова Пенджурова

тел.:0888451267,0894483217

 

с.Късак п.к.4832

оласт Смолян

община Доспат

Председател: Юлия Недкова Язаджиева

тел.: 0894438103

E-mail: iuleto_sa@abv.bg

 

с.Любча п.к.4833

област Смолян

община Доспат

Председател: Фатме Хамидова Моллова

тел.: 0886111728

 

гр. Пазарджик  п.к 4400

Област Пазарджик

Община Пазарджик

ул."Екзарх Йосиф"№15 /клуб на НДСВ/

Председател:

тел.:

 

гр.Панагюрище п.к  4500

Област Пазарджик

Община Панагюрище

ул.”Делчо Наплатанов” №2 

Председател: Зоя Йорданова Минекова

тел.: 0898646621,035767675

 

с.Паталеница п.к.4418

Област Пазарджик

Община Пазарджик

Председател: Пена Филипова Разлоганова

тел.: 035162864

 

гр. Пловдив  - п.к. 4000

Област Пловдив

Община Пловдив

ул. ,,Богомил’’№21

Председател: Проф.Кръстьо Павлов Христов

тел.: 088439451

E- mail:

 

гр. Пещера п.к 4550

Област Пазарджик

Община Пещера

ул.”Георги Зафиров” №35

Председател: Васил Иванов Мулетаров

тел.: 0350/ 65800

 

с.Симеоновец п.к.4475

област Пазарджик

община Септември

ул.”21” №3

Председател: Любка Петрова Спасова

тел.: 03564/2392

 

с.Семчиново п.к.4474

област Пазарджик

община септември

Председател: Гинка Христоскова Кушева

тел.: 0887994045

 

гр. Смолян п.к 4700

Област Смолян

Община Смолян

ул.”Тунджа” №5

Председател: Кирил Илиев Николов

тел.: 0898721595

E-mail: kirili@abv.bg

 

гр. Стамболийски п.к 4210

Област Пловдив

Община Стамболийски

ул.”Гоце Делчев” №17  

Председател: Панайот Безов

тел.: 0888562322

E-mail:

 

гр.Сърница п.к.4633

област Пазарджик

община Сърница

ул.”дъбрат”№21

Председател: Кемил Халил Боза

тел.: 0889903319

 

с. Црънча п.к. 4837

област Смолян

община Доспат

Председател: Ахмед Яшаров

 

гр. Чепеларе п.к. 4850

Област Смолян

Община Чепеларе

ул. ”24- май” №26

Председател: Юлия Миткова Асенова

тел.: 0888118599


 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СИЛИСТРА

 

ГР.СИЛИСТРА П.К.7501

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА СИЛИСТРА

БУЛ.” МАКЕДОНИЯ”, ЕТ.5, ОФИС 518

КООРДИНАТОР: КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДАВИДОВА

Тел.: 0899638896

 

гр.Силистра п.к 7501

Област Силистра

Община Силистра

ул. „Добрич” №80 ,вх.А, ет.4, ап.11

Председател: Юлия Йорданова Георгиева

тел.: 086875869

E-mail: ddss@abv.bg

 

гр. Русе п.к. 7004 

Област Русе

Община Русе
Дружество "Кураж"

бул.”Цитадела” ул.Доростол №36

Председател: Денка Георгиева Калчева

тел./факс: 082/ 84-60-54
e-mail: kurage@abv.bg

 

гр.Тервел п.к.9450

област Добрич

община Тервел

Председател: Валентин Самилов Гаврилов

тел.:

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СЛИВЕН

 

ГР.СЛИВЕН  П.К.8800

ОБЛАСТ СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕН

БУЛ.”СТЕФАН КАРАДЖА”№2

ДКЦ -2

КООРДИНАТОР: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЙКОВ

Тел.: 0893624145

 

гр.Сливен п.к 8800

Област Сливен

Община Сливен

бул.”Стефан Караджа” №2

ДКЦ -2, Диабетен център

Председател: Николай Иванов Нейков

тел.: 0893624145

E- mail:  badsliven@gmail.com ,  niki_in65@abv.bg

 


гр.Димитровград п.к. 6400

Област Хасково

Община Димитровград

ул.”Княз Борис” №1

Председател: Павлина Лозева Танева

тел.: 0878697174

E-mail: pavlinataneva@abv.bg

  

гр.Маджарево п.к 6480

Област Хасковска

Община Маджарово

ул.”Стария квартал”  бл.18-ми, фамилен вх.А,ет.2

Председател: Марийка Атанасова Радева

тел.: 03720/475 , 0889929008

E- mail: mariq6402@abv.bg

 

гр. Нова Загора п.к 3300

Област Сливен

Община Нова Загора

ул.”Свобода” №8

Председател: Росица Николова Георгиева

тел.: 0886592203;

 

гр.Поморие - п.к. 8200

Област Бургас

Община Поморие

ул.”Солна” бл.11, вх.Б

Председател: д-р Лусия Хачикова

тел.: 0596/ 2-48-16

 

гр. Свиленград - п.к 6500

ул.” 23-септември”№14

Ангел Илиев Кузманов

тел.: 0379/72365

E- mail: ivgrivanov@abv.bg

 

гр. Стара Загора - п.к 6000

ул.”Ген.Столетов” №60

Председател: Пенка Данова

тел.: 042/257132

 

гр.Стралджа - п.к 8680

ул.”Хемус” №88А

Димитрина Енева Радева

тел.: 0899749308

 

гр.Тополовград   п.к  6080

 ул.”Гюмюржина” №12

 Руска Митрева Ирибаджакова

 Тел: 047053730

 

гр. Царево – п.к.8260

Сдружение „Диабет-град Царево”

ул.”Цар Калоян”№ 5

Кремена Георгиева

Тел.: 0886946039

E-mail: diabetcarevo@abv.bg

 

гр. Хасково – п.к.6300

ул.”Генерал Карцов” №3

Петър Димитров Дялков

Тел.: 0878104389

E-mail: petar_dqlkov@abv.bg

 

гр. Ямбол –п.к. 8600

ул.,,Йордан Йовков’’№8,стая 1

Татяна Янкова Янкова

Тел.: 0899342646

E-mail:

 


 

гр. Баня  п.к. 4360

Област Пловдив

Общ.Карлово

Пенка Павлова

тел.: 0896965807

гр.Банкя- п.к.1320
Област София
Община Столична
ул.”Княз Борис І” №29
Председател:Теодора Георгева Цакова
тел.

 

гр.Годеч п.к.2

област София

община Годеч

Д-во „Надежда”

Борис Сотиров Станков

тел.: 0878595834

 

гр.Дупница п.к. 2600

Оласт Кюстендил

Община Дупница

ул.”Свети Георги” № 37

Председател: Илия Иванов Сушев

тел.: 0898729057

  

гр. Етрополе п.к.2180

Област София

Община Етрополе

ул.”Московска” №19

Председател: Гинка Христова Михайлова

тел.: 0720/62617

 

гр. Карлово п.к. 3000

Област Пловдив

Община Карлово

ул.”Стряма” №24

Председател: Теменуга Михайлова Цанкова

тел.: 0885934847


гр.Кюстендил- п.к.2500

Оласт Кюстендил

Община Кюстендил

Председател : Олег Стефанов Христов

тел. 0898460761

 

с.Мирково п.к.2

Област София

Община Мирково

Председател: Цонка Бабурова

тел.: 0886271602

 

гр. Перник п.к 2300

Област Перник

Община Перник

ул.”Кракра Пернишки” бл.14

Мариана Борисова Исакиева

тел.: 0884300260

 

гр. Сопот - п.к. 4330

Област Пловдив

Община  

ул. „Иван Вазов” № 25

Председател: Душко Кръстев

 

гр. Своге п.к 2260

Област София

Община Своге

ул.”Каменарска” № 41

Председател: Райна Божилова Маринова

тел.: 0726 3227

 

гр.Сливница п.к.2200

Област София

Община Сливница

Ул.”Матей Преображенски” №28

Председател: Райна Георгиева Димитрова

Тел.: 0887033401


гр. София - 1000

област София

община София

Дружество ”Вяра, надежда, любав” към НСВХ 

Председател: Миронка Гергова Радулова - Тумбанов

E-mail: naop_bg@abv.bg

 02 931 57 70 и 0888812821 

гр.София -1404

област София

община София

Дружество  "Св. Никола"

Председател: Ал.Евтимов

тел.: 359893624141

E-mail:   sv.nikola_bad@dir.bg

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg