РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Ендокринологията  медицинска специалност, дори и клон на биологията. Ендокринологията се занимава с жлезите /на различни места в тялото/ с вътрешна секреция и произведените от тях химични вещества, наречени хормони. Именно тези хормони определят правилното развитие на човека, от самото му раждане и през целият му живот. За се определи едно химично вещество от човешкият организъм като хормон, то трябва да е произведено от орган, да се транспортира до кръвта и да изиграе своята функиция за организма, както и да има обратен отговор. Нарушенията на нормалното количество хормон води до хипо- или хипер функиця на органа и  организма и тогава се наблюдават ендокринни нарушения или иначе казано ендокринна болест, но първо трябва да се знае, че хормоните действат чрез специфични рецептори в отделните  органи, както и затова си взаимодействат, а тези рецептори имат две основни задачи -  да разпознаят хормона и къде да го свържат и ефектно място за утаяването му, тогава хормона е максимално ефективен, като между тях работи трансдукционен механизъм, в който свързващия хормон  предизвиква алостерична модефикация, която от своя страна да отговори подходящо.
Медицинската специалност по Ендокринология включва диагностична оценка на голямо разнообразие от симптоми и вариации и продължително лечение на разстройства на дефицит или излишък на един или повече хормони.

Диагностиката и лечението на ендокринни заболявания се ръководят споделеното от пациента и преди всичко  от  лабораторните тестове , а резултатите от тестовете са единственото от което с точност може да се постави точна диагноза и да се назначи правилното лечение. Много болести са изследвани чрез възбуждане / стимулиране или инхибиране / потискане, изпитване. Това може да включва инжектиране със стимулиращо средство за проверка на функцията на ендокринният орган. След това се дават кръвни проби за оценка на промените на съответните хормони или метаболити. Ендокринологът трябва обширни познания поклинична химия и биохимия за разбиране резултатите от тестовете и за  използването им.

Вторият важен аспект от практиката на Ендокринология е да  се разграничава и обединяват човека и/от/ болестта. Атипични форми на физическо развитие и отклонения в резултатите от тестовете трябва да бъдат оценени като показателни за болест или не. образна диагностика на ендокринните органи, може да разкрие от случайни данни, наречени инциденталоми , които могат или не могат да представляват заболяване.

Ендокринологията включва полагане на медицински грижи за лицето, както и на болестта. Повечето ендокринни нарушения са хронични заболявания, които се нуждаят от грижи през целия живот. Някои от най-честите ендокринни заболявания са захарен диабет, хипотиреоидизъм и метаболитен синдром . Грижа за диабет, затлъстяване и други хронични заболявания налага разбирането на пациента в личен и социален план, затова освен мединското лечение на болестта е важно  и лекар-пациент да е част от  терапевтичен процес

Ендокринолозите са специалисти по вътрешни болести или педиатрия . Репродуктивни ендокринолози да се занимава основно с проблемите на плодовитостта и менструалния функция - често обучението на първо място в акушерството. . 

Основна задача на ендокринолозите е и да обучават своите пациенти и техните близки и/или роднини, на теоритичните знания и практическите техники, с които да овладят болестта или състоянието си при нужда, освен това са длъжни и да оптимизират възгледите им.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg