РЕГИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ИНСУЛИН & ГЛЮКАГОН

ХОРМОНИТЕ ИНСУЛИН И ГЛЮКАГОН СА НАПЪЛНО ПРОТИВОДЕЙСТВАЩИ

Инсулин  

Хормон, който се произвежда от панкреаса (задстомашната жлеза). Той е с хипогликемично действие, противоположно на това на епинефрина, глюкокортикоидите и растежния хормон, които повишават нивото на кръвната захар и се означават като контраинсуларни хормони. Инсулинът повишава отлагането на липиди в мастната тъкан, понижава концентрацията на свободните мастни киселини и инхибира метаболизма на белтъците, способства за усвояване на глюкозата от клетките на тъканите, по-специално в черния дроб и мускулите, и превръщането ѝ в гликоген.

Инсулинът е единственият хормон в организма, който понижава нивото на кръвната захар. При недостиг на инсулин в организма настъпва болестно състояние - диабет.


Глюкагон

Хормон, произвеждан от алфа клетките на панкреаса.

Ефектите на глюкагона са свързани с повишаване нивото на кръвната захар. В това отношение той е антагонист на инсулина. Глюкагон е пептид, изграден от 29 аминокиселини. Синтезира се като проглюкагон, който се разкъсва протеолитично до глюкагон в алфа - клетките на панкреатичните острови. Проглюкагон се открива също и в храносмилателния тракт, където се превръща в ентероглюкагон.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg